ژنرال های آلمانی

 

 

 

 
اروین رومل

 

 

هاینز گودریان

 

 

فون روندشتت

 

  فون مانشتاین

 

             
     
گونتر فون کلوگه

 

 

فردریش پاولوس

 

  

والتر فون رایشنو

 

  والتر مدل

 

             
     

هرمان هوت

 

 

ریتر فون لیب

 

 

فدور فون بوک

 

  جورج فون کوخلر

 

             
     
یوهانس بلاسکوویتز

 

 

گونتر بلومنتریت

 

 

اریش هوپنر

 

  هاسو فون مانتوفیل

 

             
     

ژوزف هارپ

 

 

اوالد فون کلایست

 

 

ویلهلم فون لیست

 

  اریش آبراهام

 

             
     
ژوزف دیتریش

 

 

پل هاوسر

 

 

کورت اشتودنت

 

  کارل بولوویوس

 

             
             

 

 

 

 

 

   
             
             
     

 

     
             
             

 

                                                                                                  

                                                                                                                          نظر بدهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@WikiArya.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.