تک تیراندازان معروف جنگ

 

سولو کولکا

400 کشته

فنلاند

فردریش پین

 

آلمان

برونو شوتکایوس

209 کشته

آلمان

تانیا نیکلاونا بارامزینا

20 کشته

شوروی

اروین کونیگ

 

آلمان

         
گریگوریویچ زایتسف

225 کشته

شوروی

نینا لبکو وسکیانا

 

شوروی

ماتیاس هتزنائور

345 کشته

آلمان

سیموهای ها

505 کشته

فنلاند

فئودور اوخلوپکوف

429 کشته

شوروی

         
روزا شانینا

5 کشته

شوروی

ژوزف سپ آلربرگر

257 کشته

آلمان

ماریا لجالکاوا

30 کشته

شوروی

هارولد مارشال

 

کانادا

ایوان سیدورنکو

500 کشته

شوروی

         
       
    لودمیلا پاولیچنکو

309 کشته

شوروی

   
         

 

                                                                                                  

                                                                                                                              نظر بدهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@WikiArya.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.