امیلیا گیرکزاک

 

 

 امیلیا گیرکزاک

 او فرمانده نخستين گروه از يك واحد رزمنده بود كه تمام نفرات رزمی آن را زنان داوطلب تشكيل می دادند. اين افراد در دوران اشغال از لهستان به زور توسط اتحاد شوروی به آن كشور انتقال يافته بودند. نام گروه آنان به طعنه از نام يك شورش كه در سال 1830 در لهستان برعليه روسها انجام شد، گرفته شد. در آغاز اين گروه به لشگر كوسكيسزكو ملحق گرديد. در 15 جولای 1943 آنان قسم خوردند تا با يكديگر متحد باشند.

 در آگوست 1943 آنان تابع سپاه اول لهستان بودند و در جولای سال 1944 به ارتش اول لهستان آزاد پيوستند. بر خلاف ديگر واحدهای کمکی زنان در غرب آنان فاقد قوانين نظامی بودند. فرمانده آنان يك مرد و افسر سياسی آنان يك زن بود. در آگوست 1943 گروه رزمی آنان شامل دو سرباز پياده و يك تفنگدار و يك مسلسل چی و يك فرد مسلح به سلاح ضد تانك دوش پرتاب بود. در اواخر سال 1943 يك جوخه ترابری نيز به آنان اضافه شد. به دليل آنكه رزمندگان غالبا توسط زنان رزمنده سابق تربيت ميشدند و سپس در جای ديگر به خدمت مشغول ميشدند تعداد نفرات آنان دائما در حال نوسان بود.

 زنان غالبا در دانشكده پياده نظام افسری  در شهر ريازان  در شوروی تربيت ميشدند و سپس حكم خدمت خود را در جوخه جديد ارتش لهستان دريافت ميكردند. از آنجائيكه حكومت شوروی در سال 1940 بيش از 20 هزار افسر لهستانی را اعدام نمود و به دليل كمبود شديد افسر مرد در ارتش لهستان از ميان اين زنان يك ستوان دوم به نام اميليا گيركزاك فرمانده جوخه هنگ دهم پياده نظام شد. او در جنگ در مقابل استحكامات آلمانی در پومرانی لياقت خود را با يورش يك گروه تحت فرماندهی خود به كولبرگ  نشان داد. در حدود 70 زن رزمنده از اين واحد در طول جنگ كشته شدند. در ماه می استعداد اين واحد به حدود 500 زن رسيد كه درصد كوچکی از كل زنان خدمت كرده در جنگ دوم در ارتش لهستان را تشكيل ميدادند. اين واحدها توسط شوروی بنا نهاده شد و براساس يك برآورد تعداد آنان بین 8500 تا 14000  نفر بوده است.

 

عکس خانوادگی اميليا گيركزاك - امیلیا گیرکزاک نفر اول

 ایستاده در سمت چپ می باشد

 

  

                                                                              نوشته شده در تاریخ : 10/06/90

                                                                                                         نظر بدهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@WikiArya.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.