نظرات و پیشنهادات درباره ما معرفی کتاب تاریخچه جاسوسی لغات سرخپوستی تاریخ سرخپوستان جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول صفحه اصلی  
 

 

 
 

نبرد سر

پادشاه صربستان قبل از آغاز جنگ و در حضور ژنرالهای صرب از میدان جنگ دیدن می کند

 

 تاريخ وقوع:

 16 تا 19 آگوست 1914

 مكان: كوهستان سر واقع در 30 كيلومتری شهر ساباك و 100 كيلومتری غرب بلگراد

 قوای متخاصم:

 متحدين: امپراطوری اتريش - مجارستان

 متفقين: صربستان

 فرماندهان طرفين:

 امپراطوری اتريش - مجارستان: اسكار پيوتريك ، ليبريوس ريتر فون فرانك

 صربستان: استپان استپانوويچ ، پاول جورسيچ استورم

 قوای طرفين:

 امپراطوری اتريش مجارستان: 200 هزار نفر

 صربستان: 180 هزار نفر

 تلفات طرفين:

 امپراطوری اتريش - مجارستان: 18.500 كشته و مجروح ، 4500 اسیر

 صربستان: 4.785 كشته و مفقود ، 11.215 زخمی

 نتيجه:

 پيروزی قطعی متفقين

 تهديد اتريش:

 در ابتدای مخاصمه گروه ارتش اتريش - مجارستان موسوم به گروه ارتش بالكان، تحت فرماندهی ژنرال اسكار پيوتريك به سمت شمالغربی و رو به سوی رودخانه های ساوا و درينا حركت كرد و خط ارتباطی شهر ساباك را قطع نمود و با موفقيت توانست سرپل های خود را به دست آورد. ارتش دوم و پنجم تا آگوست با موفقيت توانسه بود به اهداف خود دست يابد.

 در اين زمان ارتش ششم به فرماندهی اسكار پيوتريك در جنوب هنوز نتوانسته بود تمركز قوای لازم برای انجام عمليات را به دست آورد و فشار اصلی برای جنگ بر دوش ارتش پنجم قرار داشت. براساس نقشه عملياتی ارتش اتريش، ارتش پنجم ميبايست بی درنگ به سوی والجوو پيشروی كرده و حداكثر ظرف 5 روز اين شهر را تسخير ميكرد.

 واكنش صربستان:

 

پادشاه صربستان در حال سان دیدن از ارتش صرب قبل از آغاز نبرد سر

 

 زمانی كه گزارش عمليات ارتش اتريش - مجارستان به ستاد فرماندهی ارتش صربستان رسيد آنها متوجه شدند عمليات جنگی شروع شده است. اما مارشال پوتنيك هنوز با اين ديدگاه كه سمت اصلی حمله ارتش اتريش - مجارستان از شمال و هدف آنان رودخانه موراوا ميباشد، موافق نبود. او پس از آنكه مدتی با دستيارانش كه شامل ژنرال ميسيچ  و سرهنگ عمليات زيكو پاولويچ ميشد به مشاوره پرداخت، قانع شد كه اطلاعات رسيده درست و صحيح ميباشد.

 

ژنرال پوتنيك فرمانده ارتش صرب در نبرد سر موفق شد ارتش اتریش - مجارستان را با ذلت شکست دهد و پیروزی را برای ملت صرب به ارمغان آورد

 

 از ديگر سو متفقين ارتش صربستان را برای مقاومت در برابر اتريش تحت فشار قرار دادند تا جواب قاطع به عمليات ارتش اتريش در صربستان دهد و ستاد فرماندهی ارتش صربستان اعلام كرد در برابر اتريش مقاومت خواهد كرد. ارتش دوم صربستان تحت فرماندهی استفان استفانوويچ به سوی منطقه سر پيشروی نمود. لشگر سوماديجا به سوی ساباك و سواره نظام به سوی ماكاوا اعزام شدند. در جناح چپ ارتش سوم تحت فرماندهی پاول جوريسيچ استورم وارد جنگ شد و پس از سه حمله عظيم ارتش اتريش را درهم شكست. ارتش دوم صربستان در مركز جبهه شمال غرب آرايش گرفته بود. اين ارتش از ارتش سوم قویتر بود البته نه از لحاظ تعداد نفرات بلكه از لحاظ كيفيت و تركيب لشگرها.

 ژنرال پوتنيك فرمانده صرب اين ارتش را به دليل توانمندی بالايش در مركز قرار داد. در صورت نياز استراتژيك، لشگرهای ارتش دوم ميتوانستند در هر زمان به هر يك از ارتش های اول و يا سوم كمك كنند. ارتش صربستان از استراتژی ارتش اتريش كاملا مطمئن بود. بنابراين ارتش دوم صربستان در يك گردش 90 درجه در جهت عقربه های ساعت به سوی ارتش پنجم اتريش به فرماندهی ليبريوس فون ريتر فرانك چرخيد و به آن حمله كرد. ارتش پنجم اتريش تنها ارتشی بود كه با تمام نيروی خود به داخل صربستان پيشروی نموده و تا نزديك دهكده جادار پيشروی نموده بود. در اين نبرد 200 هزار نيروی نظامی اتريش با 180 هزار نيروی نظامی صربستان در منطقه سر جنگيدند.

 آخرين نبرد كه از 16 تا 19 آگوست طول كشيد نبرد اصلی محسوب ميشد. در اين نبرد ارتش صربستان به پيروزی دست يافت و ارتش اتريش - مجارستان مجبور به عقب نشینی به سوی رودخانه درينا شد و نقشه جنگی آن كشور باطل گرديد. نتيجه اين نبرد برای اتريش نه تنها كشته شدن 18.500 نفر از ارتش آن كشور بود بلكه آن كشور را مجبور به تاخير در اجرای عمليات در صربستان نمود. ارتش اتريش - مجارستان در پائيز مجددا به جنگ ادامه داد اما دستاورد زيادی نداشت. همچنين نبرد سر درواقع اولين پيروزی متفقين در جنگ اول جهانی بود.

 

در پایان نبرد سر، ارتش اتریش - مجارستان متحمل 18.500 نفر تلفات و ارتش صربستان متحمل 16.000 نفر تلفات گردید . این جنگ برای اتریش هیچ نتیجه ای بجز شکست و تلفات نظامی نداشت

 

                                                                              نوشته شده در تاریخ : 28/06/88

                                                                                                         نظر بدهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@Special-History.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.