نظرات و پیشنهادات درباره ما معرفی کتاب تاریخچه جاسوسی لغات سرخپوستی تاریخ سرخپوستان جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول صفحه اصلی  
 

 

 
 

نبرد اول مارن

 

 

 تاريخ وقوع:

 5 سپتامبر تا 12 سپتامبر 1914

 مكان:

 رودخانه مارن نزديك پاريس

 قوای متخاصم:

 متفقين شامل فرانسه و انگلستان

 قوای امپراطوری آلمان

 فرماندهان طرفين:

 متفقين: ژوزف ژوفر - ميشل مائونوری - ژوزف گالینی - سرجان فرنچ - فرانچيت اسپری - فرديناند فوش - فرناند دی لانگل

 آلمان: هلموت فون مولتكه - كارل فون بلو - الكساندر فون كلوك - دوك فون ورتمبرگ

 قوای طرفين:

 متفقين: 1.070.000 نفر

 آلمان: 1.485.000 نفر

 تلفات طرفين:

 متفقين: حدودا 263 هزار نفر شامل 250 هزار فرانسوی كه از اين عده 80 هزار نفر كشته شدند. 13.000  انگلیسی كه از اين عده 1700 نفر كشته شدند

 آلمان: 220 هزار نفر

 نتيجه: پيروزی قطعی فرانسه

 به سوی جنگ:

 در ماه اول جنگ اول جهانی آلمان ها يك سلسله پيروزی های پی در پی را در مقابل قوای فرانسه، بلژيك و نيروی اعزامی بريتانيا به فرانسه به دست آوردند. در پايان آگوست قوای متفقين در تمام جبهه ها زير فشار سنگين ارتش آلمان به سمت پاريس عقب نشینی ميكرد. در اين اوضاع دو ارتش اصلی آلمان كه در بلژيك موفق به پيروزی بر قوای آن كشور شده بودند، به طرف پاريس پيشروی ميكردند. به نظر ميرسيد كه پاريس سرانجام از دو ارتش فرانسه و انگلستان ستانده خواهد شد. در اين اوضاع ارتش آلمان در مارن پيشروی نمود.

 ارتش کمکی انگلستان در طول جنگ توسط ارتش آلمان تلفات سنگینی را متحمل شده بود و فرمانده اين ارتش، سرجان فرنچ علت تلفات بالای ارتش انگلستان را نا هماهنگی بين دو ارتش فرانسه و انگلستان ميدانست. او به خصوص ژنرال فرانسوی موسوم به لارنزاك را كه فرمانده ارتش پنجم فرانسه بود بسيار مقصر ميدانست زيرا بدون اطلاع او عقب نشینی نموده بود اگر چه اين عقب نشینی ارتش پنجم فرانسه را از شكست نجات داده بود. اين مسئله ارتباط بين ارتش انگلستان و فرانسه را به سوی عدم اعتماد روان ساخته بود. در اين اوضاع مارشال فرنچ كه افرادش زير حملات خرد كننده ارتش آلمان ديگر رمقی برای ادامه مبارزه نداشت تصميم مهمی گرفت.

 او تصميم گرفت افراد فرسوده خود را از خط مقدم جبهه خارج كرده و پس از تجديد سازمان آن را دوباره برای عمليات آماده نمايد. فرمانده كل ارتش فرانسه ژوزف ژوفر شخصا با هربرت كيچنر وزير دفاع انگلستان ديدار نمود و از او درخواست نمود شخصا با فرنچ صحبت نمايد و او را از اين كار باز دارد. كيچنر به فرنچ گفت: يك عقب نشینی توسط انگلستان ميتواند برای هر دو طرف مصيبت بار باشد مارشال فرنچ موافقت نمود ارتش خود را در خط جبهه تا زمانی كه ارتش فرانسه پهلوی ارتش انگلستان را با يك عقب نشینی خالی نكرده باشد، نگه خواهد داشت.

 ارتش اول و دوم آلمان شروع به نزديك شدن به پاريس كرد اما اين ارتش ها به سوی جنوب شرقی پاريس منحرف شدند و تلاش نمودند تا راه ارتباطی ارتش فرانسه را قطع و آن را احاطه نمايند. بنابراين جناح راست اين ارتش بی دفاع ماند. در سوم سپتامبر مارشال ژوفر از اين خطای آلمانها مطلع شد و بسرعت تصميم گرفت قوای فرانسه و انگلستان را كه به حالت ايستا و سكون و موضع دفاعی قرار داشتند به حالت پويا در آورده و به ضد حمله در طول  خط جبهه اقدام نمايد. ارتش انگلستان و ارتش ششم فرانسه به سمت جناح باز و بی دفاع سمت راست ارتش اول آلمان حمله كردند. ژوفر شخصا با فرنچ ملاقات نمود و با دلايل قطعی و محكم از او خواست در حمله شركت نمايد.

 حمله در صبح ششم سپتامبر آغاز شد. ژنرال الكساندر فون كلوك در 5 سپتامبر اين نقطه ضعف را كشف نمود اما برای گردش ارتش اول برای محافظت از جناح راست خود بسيار دير شده بود. در صبح روز 5 سپتامبر ارتش ششم فرانسه به سوی نقطه ای كه در آنجا سپاه چهارم سواره نظام ذخيره آلمان به فرماندهی ژنرال هانس گوئر نائو با پشتيبانی توپخانه اندك شمار خود قرار داشت حمله كرد. اين سپاه آلمانی در سمت راست ارتش اول آلمان در نزديك رودخانه اورسك قرار داشت در اوايل بعد از ظهر سپاه گوئر نائو با حملات سهمگين ارتش ششم فرانسه مجبور به اتخاذ مواضع پدافندی گرديد. مارشال فون كلوك نيز ارتش خود را به سوی نبرد رودخانه اورسك هدايت نمود اما ارتش تاکسی سوار مارشال گالینی از پاريس به كمك فرانسويان آمد و دستور افسر ستاد فرماندهی مولتكه موسوم به ريچارد هانتش موجب عقب نشینی ارتش اول به سوی رودخانه آيسن گرديد.

 

غفلت ژنرال مولتکه پس از ورود به جبهه مارن موجب شد او بجای حرکت مستقیم به سمت پاریس ارتش خود را با یک چرخش به سمت  جنوب شرقی  هدایت نماید  و  در این  لحظه  جناح  راست ارتش  آلمان بی دفاع ماند. فرانسویان از این غفلت استفاده کرده و ارتش آلمان را تحت فشار زیاد به دو قسمت تقسیم نمودند. در عکس بالا ارتش آلمان برای مقابله با ضد حمله ارتش فرانسه آماده می شوند

 

 جنگ:

 مارشال فون كلوك در حين چرخش ارتش خود متوجه خطر بالقوه برای حمله به جناح راست كه آسيب پذير بود گرديد. اين چرخش به سمت جنوب شرقی به منظور قطع خط ارتباطی دشمن بود اما منجر به ايجاد يك شكاف به طول 50 كيلومتر در جبهه آلمان و ميان دو ارتش اول و دوم آن كشور شد. متفقين متوجه اين شكاف شدند و بلافاصله از اين موقعيت بهره برداری نمودند. شكاف در جبهه دو ارتش اول و دوم آلمان موجب شد ارتش پنجم فرانسه و قوای امدادی بريتانيا به اين شكاف سرازير شوند و بال سمت راست ارتش فرانسه نيز همزمان به ارتش دوم آلمان در رودخانه مارن كوچك حمله كرد.

 اگرچه آلمان موفق شد سد راه پيشروی ارتش ششم فرانسه به رهبری مائونوری شود اما در تاریخ 8 سپتامبر 6 هزار سرباز پياده نظام فرانسوی با 600 دستگاه تاکسی به جبهه اعزام شدند. در شب 8 سپتامبر فرمانده جسور فرانسوی ژنرال فرانچيت اسپری كه به تازگی جانشين ژنرال لارنزاك در ارتش پنجم شده بود، به يك حمله غافلگيرانه بر ضد ارتش دوم دست زد و شكاف را مجددا عريض تر كرد. در نهم سپتامبر چنين به نظر ميرسيد كه ارتش اول و دوم آلمان در محاصره و خطر نابودی كامل قرار دارند. ژنرال مولتكه گزارشی را دريافت نمود كه اوضاع را خطرناك توصيف ميكرد. او بحدی عصبانی شد كه كنترل خود را از دست داد و نتوانست دستور لازم را صادر نمايد. یکی از افراد زير دستش به نام ريچارد هانتش دستور يك عقب نشینی عمومی را در خط جبهه به سمت رودخانه آيسن به منظور تجديد قوا صادر نمود.

 ارتش فرانسه و انگلستان كه به دليل خستگی به آهستگی دشمن را تعقيب ميكردند نتوانستند آن را كاملا محاصره نمايند. ارتش آلمان به ضلع شمالی رودخانه آيسن رفت و به كندن خندق مشغول شد. امری كه بعدها در طول خط جبهه به يك اقدام معمولی تبديل شده بود. عقب نشینی ارتش آلمان موجب رها نمودن نقشه شلايفن شد. مولتكه پس از اين شكست به ويلهلم دوم نوشت سرور من ما شكست خورديم. نبرد مارن آلمان را كه ميرفت تا جنگ را در يك ماه به پايان ببرد 4 سال گرفتار جنگ نمود و سرانجام نتيجه ای جز شكست نصيب آن كشور نشد.

 

جنگ مارن برای آلمانها یک شکست بود اما برای متفقین پیروزی محسوب نشد زیرا آنان در این جنگ 263.000 نفر تلفات دادند

 

این فرجام جنگ مارن برای طرفین بود. پس از پایان این جنگ آنچه باقی ماند نفرات و ادوات فرسوده و از کارافتاده بود

 

                                                                              نوشته شده در تاریخ : 23/06/88

                                                                                                         نظر بدهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@Special-History.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.