نظرات و پیشنهادات درباره ما معرفی کتاب تاریخچه جاسوسی لغات سرخپوستی تاریخ سرخپوستان جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول صفحه اصلی  

 
 

کلمنت یفروموویچ وروشیلف

 

وروشيلف در حال بازديد از افسران ارتش سرخ

 

 كلمنت يفروموويچ وروشيلف

 متولد 4 فوریه 1881 ، مرگ 2 دسامبر 1968

 كلمنت وروشيلف در شهر ورخنی نزديك شهر ايكاترينوسلاو كه نام كنونی آن دنيپروپتروسك است در اكرائين به دنيا آمد. پدرش كارگر رآه آهن بود. او در ابتدا يك تراشكار و تعميركار بود اما در سال 1905 به جناح بلشويك حزب سوسيال دموكرات در اكرائين پيوست و كميسر داخلی حزب شد. وروشيلف در شورای نظامی كه تروتسکی آن را بنيان گذاشت در زمان دفاع از شهر ساريتسين دستيار استالين بود. اين آشنائی منجر به گرايش او به استالين شد و وی را در صعود به پله های ترقی در حزب رهنمون نمود.

 وروشيلف در جنگ داخلی فرماندهی جبهه جنوبی و در جنگ لهستان، شوروی فرماندهی ارتش اول سواره نظام را در اختيارداشت. در جريان اين جنگ ها افراد تحت فرماندهی او دست به اقدامات شديد ضد يهودی زدند و نسبت به آزار و كشتار يهوديان كارنامه زشتی به يادگار گذاشتند. اما در جنگ با لهستان شوروی و وروشيلف شكست خوردند. در سال 1921 با حمايت استالين او عضو كميته مركزی حزب كمونيست شد و تا سال 1961 در اين سمت باقی ماند.

 در سال 1925 او كميسر خلق و كميسر ارتش انقلابی شوروی گرديد. پس از مرگ لنين و با به قدرت رسيدن استالين وروشيلف مقام و منزلت بالائی در حزب يافت و در جريان مقابله استالين با رقبائی مانند كامنوف، زينويوف، رادك، تروتسکی، بوخارين و..... با جانب داری از استالين به سطح يك چاپلوس تنزل نمود و نقش مهمی در تصفيه های استالين ايفا كرد. او در سال 1935 مارشال اتحاد شوروی گرديد. در جريان تصفيه های استالینی او نامه ای به افسران و ديپلمات های فراری در خارج از كشورمانند ميخائيل استوروسکی نوشت و به آنان اطمينان داد در صورت مراجعه به وطن مورد تعقيب قرار نخواهند گرفت اما همه آنان پس از بازگشت به شوروی اعدام شدند.

 در طول جنگ زمستانی با فنلاند كه با حمله اتحاد شوروی به آن كشور در سال 1939 شكل گرفت، او فرمانده كل ارتش شوروی بود اما به دليل ضعف فرماندهی و ناتوانی در هدايت ارتش بسوی پيروزی در اوايل ژانویه 1940 از اين سمت بركنار گرديد و جايش را به تيموشنكو داد. با حمله آلمان نازی به اتحاد شوروی وروشيلوف برای مدت كوتاهی فرماندهی جبهه شمال غربی را بر عهده داشت. او در اين جنگ با حمله به يك تانك آلمانی با تپانچه سعی نمود از خود شجاعت نشان دهد اما به دليل فرماندهی ناشايست خود كه منجر به محاصره لنينگراد گرديد از سمت خود برای بار دوم بركنار شد و جايش را به مارشال ژوكف داد.

 پس از اتمام جنگ از سالهای 1945 تا 1947 او بر ايجاد يك حكومت كمونیستی در مجارستان نظارت كرد. وروشيلف در سال 1952 عضو هيئت رئيسه كميته مركزی حزب كمونيست شد و با مرگ استالين او رياست مجلس عالی اتحاد شوروی را بر عهده گرفت و با همراهی با افرادی مانند مالنكف، خروشچف، بولگانين و مارشال ژوكف بريا را از قدرت بركنار و پسس اعدام نمودند. در 7 ماه می 1960 وروشيلف بازنشسته شد و جايگاه خود را به عنوان رئيس مجلس عالی اتحاد شوروی به لئونيد برژنف داد. با سقوط خروشجف از قدرت و روی كار آمدن برژنف، او به عنوان يك رئسی پوشالی دوباره به قدرت بازگشت و دوباره در سال 1966 به كميته مركزی بازگشت.

 او در سال 1968 برای بار دوم مدال شجاعت اتحاد شوروی را دريافت نمود و در سال 1969 در مسكو در گذشت. با مرگ او نام يك تانك و دو شهر در اتحاد شوروی به نام او نامگذاری گرديد. اولين شهر، در اكرائين به نام وروشيلف گراد ناميده شد اما با سقوط كمونيسم به اسم سابق خود یعنی لوهانسك تغيير نام داده شد. و شهر دوم در شرق روسيه كه نامش را وروشيلف گذاشتند اما اكنون با نام يوسيورسك خوانده می شود.

 

اين تانك كه در جنگ دوم مورد استفاده قرار ميگرفت بعد از مرگ وروشيلف به نام

 

 

                                                                       نوشته شده در تاریخ : 15/03/88

                                                                                                  نظر بدهید

 

 
 

شخصیت های جنگ  
وقایع جنگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

info@Special-History.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.