نقشه سایت

معرفی کتاب

تاریخچه جاسوسی

جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی اول

صفحه اصلی

 
       کتاب های نویسنده سایت  درباره ما  نظرات و پیشنهادات

 لغات سرخپوستی

تاریخ سرخپوستان

 نام آوران تاریخ

 

WikiArya همان Special-History است
 

 

 
 

به لهجه قبایل معنی لغات   به لهجه قبایل معنی لغات  

قبایل اِبِنیاکی

 بازگو  عدد 1  51    میسوری  لجن زارهای بزرگ 1

قبایل اِبِنیاکی

 نیز  عدد 2 52    می سی سی پی  رودخانه بزرگ 2
قبایل اِبِنیاکی  ناس  عدد 3 53    تاتانکا یوتانکا  نشسته گاو 3
قبایل اِبِنیاکی  یاو  عدد 4 54    پیزی  مکار 4
قبایل اِبِنیاکی  نان  عدد 5 55    هوتا میتانو  جنگجویان سگ 5
قبایل اِبِنیاکی  بهانم  زن 56    ساتانتا  خرس سفید 6
قبایل اِبِنیاکی ِ اِهپیت  زن 57    سانتی  ملت آن سر دنیا 7
قبایل اِبِنیاکی  آلموس/ آدیا  سگ 58    ساسکاچوان  رودخانه وسیع 8
قبایل مالیسیت  اولوموس  سگ 59    کانادا  دهکده بزرگ 9
قبایل اِبِنیاکی  گیزوس  پسر 60    موتاواتو  سیه دیگ 10
قبایل مالیسیت  کیسوهس  پسر 61    چتون واکاوامانی  زاغچه 11
قبایل اِبِنیاکی  نبی  آب 62    وامدی تانکا  عقاب بزرگ 12
قبایل مالیسیت  واپی  سفید 63    سسینته گالشکا  دم خالخالی 13
قبایل مالیسیت  ویساوی  زرد 64    ماهپیوالوتا  ابر سرخ 14
قبایل اِبِنیاکی  مِکوی  قرمز 65    le grand manitou  خدای سرخپوستان 15
قبایل مالیسیت  مِکِیوی/ پکیوی  قرمز 66    خرس

 آواسوس

16
قبایل اِبِنیاکی  مکازاوی  سیاه 67 قبایل مالیسیت  نوکوتومون/ ماسهه  ترک کردن 17
قبایل مالیسیت  مِکُوسِوی  سیاه 68 قبایل مالیسیت  اسکیتاپ  انسان/ مرد 18
قبایل اِبِنیاکی  میسیمک  خوردن 69 قبایل مالیسیت  نیپاوست  ماه 19
قبایل مالیسیت  میتسو  خوردن 70

قبایل موهیکان

 ناهتیا  سگ 20
قبایل اِبِنیاکی  نامیتو  دیدن 71

قبایل موهیکان

 هوسیهس  اسب 21
قبایل مالیسیت  نومیهتو  دیدن 72 قبایل موهیکان  آواهسوس  خرس 22
قبایل اِبِنیاکی  نودام  شنیدن 73 قبایل موهیکان  ووکس  روباه 23
قبایل مالیسیت  نوتومون  شنیدن  74 قبایل موهیکان  اسکوکس  راسوی متعفن 24
قبایل اِبِنیاکی  لینتو    آواز خواندن 75 قبایل موهیکان  اهسوپ  راکون 25
قبایل مالیسیت  لینتو  آواز خواندن 76 قبایل موهیکان  توکساهس  خرگوش 26
قبایل اِبِنیاکی  دولِبا  لاک پشت 77 قبایل موهیکان  موهشانیک  سنجاب 27
قبایل اِبِنیاکی  ناماس  ماهی 78 قبایل موهیکان  سیتس  گنجشک 28
قبایل اِبِنیاکی  اسکوگ  مار 79 قبایل موهیکان  کاهوک  غاز 29
قبایل اِبِنیاکی  آهاسا  اسب 80 قبایل موهیکان  پیاماک  ماهی 30
قبایل اِبِنیاکی  بِزیکو  بوفالو 81 قبایل موهیکان  پوکاه  صدف 31
قبایل اِبِنیاکی  ِبزو  سیاه گوش جنگلی 82 قبایل موهیکان  ناهاک  بدن 32
قبایل اِبِنیاکی  میکوآ  سنجاب 83 قبایل موهیکان  نواپسکان  شانه 33
قبایل اِبِنیاکی  متاگواس  خرگوش 84 قبایل موهیکان  نوهکونوک  سر 34
قبایل اِبِنیاکی  آزبان  راکون 85 قبایل موهیکان  نوهپوتین  دست 35
قبایل اِبِنیاکی  گوکوخوکو  جغد 86 قبایل موهیکان  نیک  کف دست 36
قبایل اِبِنیاکی  مِگِسو  عقاب 87 قبایل موهیکان  نوهکوت  پا 37
قبایل اِبِنیاکی  سیپس  گنجشک 88 قبایل موهیکان  نوسیت  کف پا 38
قبایل اِبِنیاکی  نانُوا  گونه / صورت 89 قبایل موهیکان  نیکوک  انگشت دست 39
قبایل اِبِنیاکی  ندِبکوانال  موی سر 90 قبایل موهیکان  نوهپوهکوهک  موی سر 40
قبایل اِبِنیاکی  نتاواگو  گوش 91 قبایل موهیکان  نوسکیسوک  چشم 41
قبایل اِبِنیاکی  نهاگا  بدن 92 قبایل موهیکان  نانونائو  گونه 42
قبایل اِبِنیاکی  ندِب  سر 93 قبایل موهیکان  نوسوی  بینی 43
قبایل اِبِنیاکی  نب ِسکاوا  شانه / کتف 94 قبایل موهیکان  نوهتائوک  گوش 44
قبایل اِبِنیاکی  نپِ دین  بازو 95 قبایل موهیکان  نوتون  لب 45
قبایل اِبِنیاکی  ندولکا  شکم 96 قبایل موهیکان  نوتوپکان  چانه 46
قبایل اِبِنیاکی  نِلجی  ران 97       47
قبایل اِبِنیاکی  نِلاگواد  انگشت 98       48
قبایل اِبِنیاکی  نزید  پنجه پا 99       49

قبایل اِبِنیاکی

 نسیزِگو  چشم 100       50

 

 

 

 

 

 
 

info@WikiArya.com

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است و تمام حقوق این وب سایت متعلق به مؤلف می باشد.